Bestyrelsen

BESTYRELSEN


Titel/kontaktper

Navn

Mobil

Mail

Reprænsenterer

Bestyrer af Huset

Jane Støving

40875271

info@fritidshusetdallvillaby.dk

Fritidshuset

Formand

Henrik Pedersen

20860383

henrikpedersen38@gmail.com

Fritidshuset

Referant / Aal. Kom.

Morten Jepsen

22451881

mrp@moe.dk

Fritidshuset

Kassere

Jan Ovesen

40407088

jovesen@post2.tele.dk

Fritidshuset


Øvrig bestyrelse:
Suzanne Rasmussen

29463124

suke@gvdnet.dk

Dall mini center


Steen Hosbond


steen.hosbond@gmail.com

DFI


Knud Madsen

40856832

knudm@live.dk

DFI


Thorkil Greve


thorkil@guldbrandtgreve.dk

DFI


Claus Andersen

31669322

kontakt@dallvillabystotteforening.dk

Støtteforeningen


Lars Marcus

60507508

larsmarcusdk@gmail.com

Dall Villaby eSport

FRITIDSHUSET DALL VILLABY - KLOKKEVEJ 49 - 9230 SVENSTRUP J - INFO@FRITIDSHUSETDALLVILLABY.DK - 40875271