Mini Center

MINI CENTER

 

MINI CENTER

 

Mini omsorgscenter i Dall Villaby

 

Velkommen til Mini omsorgscenter i Dall Villaby. Aktivitetcentret er et brugerstyret center. Centret henvender sig primært til brugere, som ikke har behov for hjælp.

Åbningstid

 

Onsdage klokken 13.30 - 16.30

Miniomsorgscenteret er brugerstyret. Medarbejderne fungerer som tovholdere.

 

Aktivitetstilbud

 

I centeret kan du være med til

 

Kortspil

Banko

Udflugter

Foredrag

Håndarbejde

og meget andet. Stedet har et godt socialt fællesskab, hvor alle føler ansvar for hinanden. Centret tilbyder muligheder for at styrke din livsglæde og din livskvalitet.

Du kan få nye venner/bekendte - og bruge din tid på, hvad du har lyst til. Kom og få en snak med os.

 

Læs mere her

FRITIDSHUSET DALL VILLABY - KLOKKEVEJ 49 - 9230 SVENSTRUP J - INFO@FRITIDSHUSETDALLVILLABY.DK - 40875271